Privacy

Definities en toepassingsgebied

Huidige Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die worden gevoerd door Trendvastgoed

Het bezoek van de Websites of het interactief gebruik ervan houdt in dat de Gebruiker kennis heeft genomen van deze Privacyverklaring en deze aanvaardt.

Elke verwerking van persoonsgegevens door de Verantwoordelijke is onderworpen aan deze Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Het is dan ook aanbevolen deze Privacyverklaring regelmatig te consulteren.

Adres- en communicatiegegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

U kan de verantwoordelijke bereiken via volgende kanaal:
www.trendvastgoed.be te 2200 Herentals – Lierseweg 1 met tel nr. 0473 39 39 96 of info@trendvastgoed.be

Verwerking via de Websites

Bij een louter niet-interactief gebruik van de Website – t.t.z. waarbij U niet actief persoonsgegevens op de site ingeeft – worden geen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van het gebruik door deze website van 'cookies'. Omtrent het gebruik van cookies.

Bij een interactief gebruik van de website – t.t.z. waarbij U actief persoonsgegevens in één of meerdere formulieren op de site ingeeft – waaronder begrepen het communiceren met ons kantoor of medewerker van Trendvastgoed via de Website of het gebruik maken van één van de interactieve functies op de site, worden er persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt.

Overige verwerkingen

Onverminderd kunnen er in het kader van het verlenen van de door U verzochte dienstverlening – bijv. het opvolgen voor U van een pand, het opvolgen voor U van nieuwe aanbiedingen in een bepaalde regio, algemene of specifieke verzoeken om bijkomende informatie, communicatie met Trendvastgoed, het opstellen van een aankoopbelofte of compromis, enz. – kunnen één of meerdere opgesomde persoonsgegevens worden verwerkt.

Verwerkte gegevens

Bij een interactief gebruik van de Websites worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

- naam en voornaam;

- emailadres;

- telefoongegevens (vast dan wel mobiel);

- adresgegevens;

- geboortedatum en geboorteplaats;

- identiteitskaartgegevens;

- zoekopdrachten, hetzij naar bepaalde panden hetzij per regio.

Doeleinden van de verwerking

De Verantwoordelijke verwerkt de ontvangen persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

communicatie met de Gebruikers, o.m. doch niet beperkt tot contactname via telefoon, e-mail of post;

het beheer van de klantenfiche van de gebruikers;

het makkelijk toegankelijk maken van de website (d.m.v. zogenaamde cookies);

het verstrekken van de verzochte diensten door Trendvastgoed;

het bijhouden van opgeslagen zoekopdrachten (indien de gebruiker daarom heeft verzocht);

het op de hoogte houden van de Gebruiker van nieuwe aanbiedingen die aan bepaalde criteria voldoen (indien de gebruiker daarom heeft verzocht);

het doorsturen van zoekopdrachten en vastgoedfiches door de gebruiker naar één of meerdere kennissen (indien de gebruiker daarom heeft verzocht);

direct marketing m.b.t. het producten- en vastgoedaanbod van Trendvastgoed; (zowel marketing per e-mail, zoals de nieuwsbrief en mailings van Trendvastgoed.

Ontvangers of de categorieën van ontvangers van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens zullen aan volgende ontvangers worden meegedeeld.

  • de gebruiker zelf;
  • aan Trendvastgoed

Voormelde ontvangers zullen de ontvangen persoonsgegevens uitsluitend verwerken overeenkomstig deze privacyverklaring.

Recht van toegang, verbetering en verzet m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens

De Gebruiker heeft het recht om kennis te krijgen van

het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens;

de concrete doeleinden van deze verwerkingen;

de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van;

de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

Op verzoek van de gebruiker kunnen de verwerkte gegevens eveneens in begrijpelijke vorm aan hem worden meegedeeld, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens.

Daarnaast heeft de gebruiker eveneens het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alle persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

Onder de omstandigheden omschreven in art. 12, §1 Wet Verwerking Persoonsgegevens heeft de gebruiker het recht om zich te verzetten tegen de verdere verwerking van persoonsgegevens. Indien het verzet betrekking heeft op persoonsgegevens die worden aangewend met het oog op directe marketing, kan de gebruiker zich hiertegen kosteloos en zonder enige motivering verzetten.

Om één of meerdere van zijn rechten vermeld onder dit artikel uit te oefenen, richt de gebruiker een gedagtekend en ondertekend verzoek aan de verantwoordelijke. De inlichtingen worden aan de Gebruiker onverwijld en ten laatste binnen veertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.

Cookiebeleid

Al dan niet interactief gebruik van de Website impliceert het gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site. Deze cookies registreren op een algemene manier gegevens omtrent de door de Gebruiker gehanteerde zoekcriteria bij het raadplegen van het vastgoedaanbod van Trendvastgoed. U kunt het gebruik van "cookies" weigeren door in het configuratiemenu van Uw webbrowser de instellingen voor cookies te wijzigen.

Onze Websites maken gebruik van een aantal social media tools onder de vorm van “share" knoppen die het voor de gebruikers van de Websites eenvoudig maakt om informatie te delen met hun vrienden op een aantal sociale netwerken. Hierdoor is het mogelijk dat U, door het bezoeken van een pagina waar een dergelijke social media plugin in is verwerkt, geconfronteerd wordt met cookies van deze website. Deze website wordt niet beheerd door Trendvastgoed. Indien U deze links gebruikt, aanvaardt U dan ook het privacybeleid van deze sites. Deze sites kunnen ook een cookie plaatsen wanneer U bent ingelogd op hun diensten.

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie